Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин

 

 

 

Головна
Інформація, Новини
Основні публікації і захищені дисертації
Участь лабораторії у науковому житті
Волонтерська і громадська діяльність
Електронна бібліотека
Фотогалерея

 


Чорна Лідія Георгіївна


Чорна

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

В. о. завідувача лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Заступник голови редакційної колегії збірника наукових праць "Проблеми політичної психології"


 • Контактні телефони: (067) 724-43-11; (050) 656-75-16
 • Тел./Факс: (044) 425-45-56
 • E-mail: lidia.chorna@gmail.com

Сфера наукових інтересів:

 • психологія творчості, здібностей та обдарованості,
 • соціальна психологія малих груп,
 • індивідуальна та групова креативність,
 • рольова ідентичність особи.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ:

 • Арт-терапія;
 • Навчальні семінари з когнітивно-поведінкової психотерапії, психології навчання, клінічного консультування, трансакційного аналізу та інші.

Досвід практичної роботи:

 • участь у прикладних дослідницьких проектах (розроблення програм дослідження; розроблення та проведення тренінгів; виконання функцій модератора груп) – з 1991 р.:
  • за програмою «Перші кроки» Міжнародного фонду «Відродження» (1995-1996 р.р.).
  • за Державною програмою України «Обдаровані діти» (1991-1993 р. р.).
  • комунікативні проекти політико-психологічного спрямування (2004-2005 р. р.)
 • психологічного консультування – з 1997 р.
 • науково-організаційної діяльності (організація та проведення конференцій, «круглих столів») – з 1992 р.
 • викладацької діяльності – з 1997 р.

Нагороди та відзнаки:

Почесні грамоти Національної Академії педагогічних наук України, диплом ІІ ступеня НАПН України за колективну монографію.


Автор понад 100 наукових публікацій. Серед них – книги:

 • Одаренность и ее выявление у детей дошкольного возраста / В. А. Моляко, Е. И. Кульчицкая, Н. И. Литвинова, Л. Г. Черная // Методические рекомендации. ­– К.: Тов-во «Знання», 1993. – 104 с.
 • Интеллектуальная одаренность и ее выявление у детей старшего дошкольного возраста / В. А. Моляко, Е. И. Кульчицкая, Н. И. Литвинова, Л. Г. Черная, Р. В. Моляко
 • Психологічні особливості впливу сучасного телебачення на прояви творчого потенціалу дітей / Чорна Л.Г. // Творча діяльність в ускладнених умовах: Навч.-метод. посіб.; за ред. В.О.Моляко. – К., 2007. – С. 248-266.
 • Оптимізація соціально-психологічного клімату групових суб'єктів освітньої діяльності: Методичні рекомендації / [П. П. Горностай, О. Л. Вознесенська, Л. Г. Чорна та ін.] ; за ред. П. П. Горностая. - Київ: Міленіум, 2011. - 80 с.
 • Динамічні процеси в малій групі: соціально-психологічний вимір освітнього середовища: [монографія] / [Горностай П. П., Вознесенська О. Л., Грибенко І. В., Чорна Л. Г. , Никоненко Л. В.]; за наук. ред. П. П. Горностая. - Кіровоград, Імекс-ЛТД, 2013. - 190 с.
 • Процеси ідентифікації особистості в малій групі: досвід теоретичного та емпіричного дослідження: практичний посібник / [Горностай П. П., Грибенко І. В., Плетка О. Т., Покладова В. В., Скрипник О. В., Циганенко Г. В., Чорна Л. Г. ] ; за ред. П. П. Горностая. - Кіровоград, Імекс-ЛТД, 2013. - 106 с.
 • Психологія групової ідентичності: закономірності становлення: [монографія] / [П. П. Горностай, О. А. Ліщинська, Л. Г. Чорна та ін.] за наук. ред. П. П. Горностая. - Київ, Міленіум, 2014. - 252 с.
 • Рольова ідентичність старшокласників: посібник / Лідія Чорна. – К. : Міленіум, 2014. – 128 с.

ВИДИ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • Психологічне консультування з проблем здібностей і обдарованості
 • Розроблення та проведення тренінгів
 • Психологічне тестування та відбір дітей у профільні та спеціалізовані класи навчання
 • Модераторство груп
 • Психологічний супровід передвиборних політичних кампаній
 • Конструювання та адаптація психологічних тестів з валідизацією та стандартизацією

Тренінги:

 • Формування готовності педагога до роботи з обдарованими дітьми
 • Розвитку креативності
 • Особистісного зростання «Роль, я тебе знаю»

Лекційні курси:

 • Психологія навчання іноземним мовам;
 • Психологія девіантної поведінки та робота з важковиховуваними школярами підліткового віку;
 • Психологічне забезпечення педагогічного експерименту в школі;
 • Психологія педагогічного спілкування;
 • Когнітивні стилі тих, хто навчається;
 • Психологічні аспекти інформатизації навчання;
 • Особистісний підхід до системи формування здорового стилю життя;
 • Особистісна готовність дитини до школи та шляхи її формування;
 • Виявлення творчих здібностей дошкільників і школярів;
 • Спілкуватися з дитиною: як? (розвиток емпатичного спілкування);
 • Психологія здібностей та обдарованості;
 • Система роботи з обдарованими дітьми дошкільного віку;
 • Психологія математичних здібностей;
 • Психологія філологічних здібностей;
 • Психологічний тренінг «Знайомство в групі» та інші.

Членство в професійних об'єднаннях:

 • ВГО «Арт-терапевтична асоціація»;
 • Асоціація політичних психологів України

© 2015–2019 Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин
gorn.kiev.ua/group

 


Головна Інформація, Новини Основні публікації і захищені дисертації Участь лабораторії у науковому житті Волонтерська і громадська діяльність Електронна бібліотека Фотогалерея

 

 

Назад