Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин

 

 

 

Головна
Інформація, Новини
Основні публікації і захищені дисертації
Участь лабораторії у науковому житті
Волонтерська і громадська діяльність
Електронна бібліотека
Фотогалерея

 


Коробанова Ольга Леонідівна


Коробанова

Кандидат психологічних наук

Науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України


 • Контактні телефони: (067) 407-58-74 ; (050) 249-80-68 ; (044) 4252408
 • E-mail: fenixolga7@gmail.com

За період наукової діяльності опубліковано близько 50 наукових праць; серед них одна монографія у співавторстві; два навчальних посібники у співавторстві.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ:

 • Социально-психологические исследования в школе: Методические рекомендации и методики/ Сост. В.А.Соловиенко, В.В.Власенко, М.В.Левченко, О.Л.Коробанова. - К.: КГПИ, 1991. – 40 с. (в соавторстве).
 • Коробанова О. Л. Рольове спілкування членів малої групи з різним статусом // Наук.студії із соц.та політ.психології. - К.:Міленіум, 2011.- Вип. 24. - С. 127-138.
 • Коробанова О. Л. Цінності та смисложиттєві орієнтації сучасної молоді// Психологічні перспективи. – К.:Міленіум, 2011. – С. 107-115.
 • Коробанова О. Л. До питання про психотехнології формування мотивації політичної участі // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – №4 – С.66-69.
 • Коробанова О. Л. Особистісно-рольова гра як психологічна технологія формування мотивації соціально-політичної активності. // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць. – Вип.13. - Київ, 2012. – С. 298-311.
 • Коробанова О. Л. Психологія політичної поведінки – газета «Управління освітою», № 20, жовтень, 2013. – С. 38-41.
 • Коробанова О. Л. Мотиваційні ресурси арт-терапевтичних методів у підготовці молоді до політичної участі // Мотиваційні ресурси арт- терапевтичних методів у підготовці молоді до політичної участі. / Простір арт-терапії: досвід становлення: Матеріали Х Ювілейної міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Київ, 28 лютого – 2 березня 2013 р.) / За наук.ред. А.П.Чуприкова, Л.А.Найдьонової, О.А.Бреусенка-Кузнєцова, О.Л.Вознесенської, О.М.Скнар. – К.: Золоті ворота, 2013. – с. 47–49.
 • Коробанова О. Л. Мотиваційні ресурси арт-технік при підготовці молоді до політичної участі / Простір арт-терапії: Збірник наукових праць. Вип. 2 (14). Київ: Золоті ворота, К. : 2013. – С. 55-67.
 • Коробанова О. Л. Просоціальні мотиви політичної участі молоді та їх динаміка в процесі формування / Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць.– Вип.14. - Київ, 2013. – С. 182-193.
 • Коробанова О. Л. Образ як засіб трансляції впливу у груповій взаємодії // Простір арт-терапії: ресурси зцілення: Матеріали ХІ міжнародної міждисциплінарної конференції (м. Київ, 3 – 4 квітня 2014 р.) / За наук. ред.. А.П. Чуприкова, Л.А. Найдьонова, О.А Бреусенка-Кузнєцова та ін. – К.: Золоті ворота, 2014. – С. 58-59.
 • Коробанова О. Л. Образ як засіб трансляції впливу у груповій взаємодії // Простір арт-терапії: Збірник наукових праць. Вип. 1(15). Київ: Золоті ворота, 2014. – С. 84– 97.
 • Коробанова О. Л. Свідомі і несвідомі аспекти групової взаємодії // Соціально-психологічні особливості професійної діяльності та працівників соціальної сфери: соціальні виміри сучасності: Матеріали VІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ-Мелітополь, 22-24 травня 2014 р. ) – С. 59 – 66.
 • Коробанова О. Л. Методологічне обґрунтування системи впливу на розвиток мотиваційних складових політичної участі молоді // Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу: монографія / за наук. ред. Л.О.Кияшко. – К.: Міленіум, 2014. – С. 123 – 139.
 • Коробанова О. Л. (у співавторстві) Комплексна програма формування складових ефективної політичної участі // Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу: монографія / за наук. ред. Л.О.Кияшко. – К.: Міленіум, 2014. – С. 256 – 300.
 • Коробанова О. Л. Рольова складова політичної і професійної поведінки молоді // Матеріали методологічного семінару НАПН України «Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів». Київ, 2014. (прийнято до друку).
 • Коробанова О. Л. Особистісно-рольова гра як психологічна технологія формування мотивації політичної участі // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2014/2. - № 9. - С. 48-53.
 • Коробанова О. Л. Вибір рольових моделей поведінки молоддю в інтерсуб’єктному просторі // Матеріали ІІІ Всеукраїнського психологічного конгресу з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі». Київ, 2015. - С.171-175.

ОСВІТА:

 • Аспірантура та науковий ступінь: Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова, кафедра психології.
  Кандидат психологічних наук (за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія)(1992 рік). Тема дисертації: «Психологічні особливості рольового спілкування учнів юнацького віку».
 • Вища освіта: Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова.
  Спеціальність: викладач-дослідник з педагогіки і психології (1983 рік).
 • Додаткова фахова освіта:Тренер групи Активного соціально-психологічного навчання (АСПН), 1990 рік
  Training the trainers course, 1995 рік
  Сертифікат Східноєвропейської асоціації арт-терапевтів «Арт-терапія: базовий курс», 2013 рік
  Участь у тренінгах та навчальних семінарах, зокрема «Діти та війна: навчання технік зцілення», Інститут психічного здоров'я Українського католицького університету, 2015, та інших

Членство в фахових організаціях:

 • Асоціація політичних психологів України, ВГО «Арт-терапевтична асоціація»

© 2015–2019 Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин
gorn.kiev.ua/group

 


Головна Інформація, Новини Основні публікації і захищені дисертації Участь лабораторії у науковому житті Волонтерська і громадська діяльність Електронна бібліотека Фотогалерея

 

 

Назад