Головна
Інформація, Новини
Основні публікації і захищені дисертації
Участь лабораторії у науковому житті
Волонтерська і громадська діяльність
Електронна бібліотека
Фотогалерея

 


Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин


 

 

Електронна бібліотека

 


Колективні та одноосібні праці співробітників лабораторії

Свідоме і несвідоме у груповій взаємодії : монографія / [П. П. Горностай, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна]; за наук. ред. П. П. Горностая; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 244 с. [Скачати в PDF форматі]
Оптимізація групової взаємодії в малих групах : посібник / [П. П. Горностай, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна]; за ред. П. П. Горностая. – К., 2017. [Скачати в DOC форматі]
Горностай П. П. Консультативная психология : Теория и практика проблемного подхода / П. П. Горностай. – К. : Ника-Центр, 2018. – 400 с. (фрагменти) [Скачати в PDF форматі]
Методи групової роботи в системі освіти : Методичні рекомендації / [П. П. Горностай, В. В. Горбунова, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна]; за ред. П. П. Горностая. – К. : Міленіум, 2017. – 64 с. [Скачати в PDF форматі]
Психолого-педагогічне забезпечення соціально-психологічного клімату в колективі : Навчально-методичний комплекс спецкурсу для слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти / [П. П. Горностай, В. В. Горбунова, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна]; за ред. П. П. Горностая. – К. : Міленіум, 2017. – 48 с. [Скачати в PDF форматі]
Чорна Л. Г. Рольова ідентичність старшокласників : посібник / Лідія Чорна. – К. : Міленіум, 2014. – 128 с. [Скачати в PDF форматі]
Психологія групової ідентичності: закономірності становлення : [монографія] / [П. П. Горностай, О. А. Ліщинська, Л. Г. Чорна та ін.] ; за наук. ред. П. П. Горностая. – К. : Міленіум, 2014. – 252 с. [Скачати в PDF форматі]
Динамічні процеси в малій групі: соціально-психологічний вимір освітнього середовища : [монографія] / [П. П. Горностай, О. Л. Вознесенська, І. В. Грибенко та ін.]; за ред. П. П. Горностая. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 190 с. [Скачати в PDF форматі]
Процеси ідентифікації особистості в малій групі: досвід теоретичного та емпіричного дослідження : практичний посібник / [П. П. Горностай, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна та ін.];за ред. П. П. Горностая. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 106 с. [Скачати в PDF форматі]
Оптимізація соціально-психологічного клімату групових суб’єктів освітньої діяльності : Методичні рекомендації / [П. П. Горностай, О. Л. Вознесенська, Л. Г. Чорна та ін.]; за ред. П. П. Горностая. – К. : 2011. – 80 с. [Скачати в PDF форматі]

 


Матеріали конференцій
«Актуальні проблеми психології малих груп» (Київ, 2011)
та «Соціально-психологічні проблеми цілісності
українського суспільства» (Черкаси, 2012)

Психологічні перспективи. Спеціальний випуск «Актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп». – Т. 1. «Особистість і мала група». – К., 2012. – 304 с. [Скачати в PDF форматі]

Психологічні перспективи. Спеціальний випуск «Актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп». – Т. 2. «Проблема цілісності суспільства, групи та особистості. – К., 2012. – 284 с. [Скачати в PDF форматі]

 

Матеріали 3-ї наукової конференції
«Актуальні проблеми психології малих груп» (Київ, 2015)

Матеріали 4-ї наукової конференції
«Актуальні проблеми психології малих груп» (Київ, 2017)

 


Матеріали конференцій
«Соціально-психологічні особливості професійної діяльності
працівників соціальної сфери» (Мелітополь)

2016

Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери : виклики сьогодення. Матеріали VІI всеукр. наук.- практ. конф. з міжнар. участю / Упоряд. Плетка О. Т. – Київ-Мелітополь, 2016. – 96 с. [Скачати в PDF форматі]

2014

Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери : соціальні виміри сучасності. Матеріали VІ всеукр. наук.- практ. конф. з міжнар. участю / Упоряд. Плетка О. Т. – Київ-Мелітополь, 2014. – 106 с. [Скачати в PDF форматі]

2012

Психологічні перспективи. Спеціальний випуск «Психологія професійної діяльності працівників соціальної сфери». – 2012. – 348 с. [Скачати в PDF форматі]
Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери : обсерваторія душі : Матеріали V всеукр. наук.- практ. конф. с міжнар. участю / Упоряд. О. Т. Плетка. – Київ–Мелітополь, 2012. – 58 с. [Скачати в PDF форматі]

2011

Психологічні перспективи. Спеціальний випуск «Психологія соціальної роботи». – 2011. – 260 с. [Скачати в PDF форматі]
Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери : Матеріали ІV всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю / Упоряд. Плетка О. Т. – Київ-Мелітополь, 2011. – 61 с. [Скачати в PDF форматі]

2009

Психологічні перспективи. Спеціальний випуск. – 2009 – 198 с. [Скачати в PDF форматі]
Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери : подорож у просторі змін. : Матеріали ІІІ всеукр. наук.- практ. конф. з міжнар. участю / Упоряд. О. Т. Плетка. – К. : Міленіум, 2009. – 70 с. [Скачати в PDF форматі]

2008

Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С. Д. Максименко, М. М. Слюсаревський та ін. – К. : Міленіум, 2008. – Вип. 20 (23). – 228 с. [Скачати в PDF форматі]
Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: Матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю / Упоряд. Плетка О. Т. – К. : Міленіум, 2008. – 118 с. [Скачати в PDF форматі]

2007

Психологічні перспективи. Випуск 10. – 2007 / К.: Міленіум. – 198 с. [Скачати в PDF форматі]
Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. / Упоряд. О. Т. Плетка та ін. – Мелітополь, 2007. – 174 с. [Скачати в PDF форматі]

 


© 2015–2019 Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин
gorn.kiev.ua/group

 


Головна Інформація, Новини Основні публікації і захищені дисертації Участь лабораторії у науковому житті Волонтерська і громадська діяльність Електронна бібліотека Фотогалерея

 

 

Назад