Головна
Інформація, Новини
Основні публікації і захищені дисертації
Участь лабораторії у науковому житті
Волонтерська і громадська діяльність
Електронна бібліотека
Фотогалерея

 


Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин


 

 

Основні публікації співробітників

 


Монографії, підручники, посібники

 • Горностай П. П. Консультативная психология: Теория и практика проблемного подхода. – Киев : Ника-Центр, 2018. – 400 с.
 • Методи групової роботи в системі освіти : Методичні рекомендації / [П. П. Горностай, В. В. Горбунова, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна та ін.]; за ред. П. П. Горностая. – К. : Міленіум, 2017. – 64 с.
 • Психолого-педагогічне забезпечення соціально-психологічного клімату в колективі : Навчально-методичний комплекс спецкурсу для слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти / [П. П. Горностай, В. В. Горбунова, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна та ін.]; за ред. П. П. Горностая. – К. : Міленіум, 2017. – 48 с.
 • Циганенко Г. Бойовий стрес та навички першої психологічної допомоги: пам’ятка для бійця / Г. В. Циганенко // практ. посібник; упоряд. Г. Циганенко. – К.: КМЦСССДМ, 2016. – 32 с.
 • Плетка О., Чаплинська Ю. Как позаботиться о себе: экологичность в работе специалистов социальной сферы: метод. пос. / О. Т. Плетка, Ю. С. Чаплинська. – К. : Університет «Україна» , 2016. – 114 с.
 • Психологія групової ідентичності: закономірності становлення : [монографія] / [П. П. Горностай, О. А. Ліщинська, Л. Г. Чорна та ін.] ; за наук. ред. П. П. Горностая. – К. : Міленіум, 2014. – 252 с.
 • Горбунова В. В. Психологія командотворення: Ціннісно-рольовий підхід до формування та розвитку команд : монографія / Вікторія Горбунова. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 380 с.
 • Чорна Л. Г. Рольова ідентичність старшокласників : посібник / Л. Г. Чорна. – К. : Міленіум, 2014. – 128 с.
 • Динамічні процеси в малій групі: соціально-психологічний вимір освітнього середовища : [монографія] / [П. П. Горностай, О. Л. Вознесенська, І. В. Грибенко та ін.]; за ред. П. П. Горностая. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 190 с.
 • Семиліт М. В. Проектування життєвого шляху особистості: соціально-психологічний аналіз. Київ: ІСПП, видавець Чабаненко Ю. А., 2013. – 278 с.
 • Процеси ідентифікації особистості в малій групі: досвід теоретичного та емпіричного дослідження: практичний посібник / за ред. П. П. Горностая. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 106 с.
 • Оптимізація соціально-психологічного клімату групових суб’єктів освітньої діяльності: Методичні рекомендації / [П. П. Горностай, О. Л. Вознесенська, Л. Г. Чорна та ін.]; за ред. П. П. Горностая. – К.: 2011. – 80 с.
 • Горностай П. П. Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности. – К.: «Интерпресс ЛТД», 2007. – 312 с.

Монографія «Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности» у 2007 році стала переможцем конкурсу наукових праць Інституту соціальної та політичної психології НАПН України у номінації «Краща монографія».

Монографія «Психологія групової ідентичності: закономірності становлення» у 2014 році стала переможцем конкурсу наукових праць Інституту соціальної та політичної психології НАПН України у номінації «Краща монографія» та отримала диплом ІІ ступеню на конкурсі наукових праць Національної академії педагогічних наук України.


Дисертації, захищені співробітниками, аспірантами та докторантами лабораторії

на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук:

 • Горностай П. П. «Психологія рольової самореалізації особистості», 2009 (спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи).
 • Горбунова В. В. «Психологія командотворення: ціннісно-рольова парадигма», 2014 (спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи).

на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук:

 • Ісаєнко О. С. «Агресія в системі комунікації «мати-дитина» як фактор соціальної дезадаптованості молодших школярів», 2007 (спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи).
 • Чорна Л. Г. «Стратегіальна організація мислення як показник обдарованості», 2010 (спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології).
 • Ніконова О. Ю. «Соціально-психологічні ознаки співзалежної особистості: гендерний аспект», 2012 (спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи).
 • Єфимова І. В. «Соціально-психологічні особливості зворотного зв’язку між суб’єктами допологової підготовки», 2016 (спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи).
 • Никоненко І. О. «Особистісні чинники формування копінг-стратегій лікарів-хірургів», 2017 (спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології).
 • Голентовська О. С. Ціннісно-рольова регуляція особистісної успішності у командній діяльності, 2018. (спеціальність 19.00.05 — соціальна психологія; психологія соціальної роботи).

 

© 2015–2018 Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин
gorn.kiev.ua/group

 


Головна Інформація, Новини Основні публікації і захищені дисертації Участь лабораторії у науковому житті Волонтерська і громадська діяльність Електронна бібліотека Фотогалерея

 

 

Назад