Головна
Інформація, Новини
Основні публікації і захищені дисертації
Участь лабораторії у науковому житті
Волонтерська і громадська діяльність
Електронна бібліотека
Фотогалерея

 


Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин


 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин

Київ, вул. Андріївська, 15, актова зала
17 травня 2016 р. о 12.00

Круглий стіл та тему:
«Взаємодія в малих групах: травма як чинник розвитку»

Скачати програму Круглого столу

        Проблеми малих груп є одними з центральних у сучасній соціальній психології. Мала група – це сукупність людей, між якими існують певні зв’язки (вони кількісно і якісно дуже різноманітні). Це дуже важливий об’єкт у соціальній психології. Мала група, з одного боку, є елементарною одиницею практично всіх більш складних соціальних систем, а з іншого – є середовищем, у якому безпосередньо живе та діє індивід, де формується його особистість, без якої неможливий процес соціалізації. Вона є спільнотою, в якій людина перебуває протягом усього життя.
        Соціально-психологічні закономірності, що лежать в основі процесів взаємодії в малих групах, є дуже важливими, що зумовлює високу актуальність даної проблематики. Від ефективності групової взаємодії залежить не лише соціально-психологічний клімат, а й ефективність функціонування груп різної величини та природи, а також повноцінна самореалізація особистості як члена малої групи.
        На круглому столі пропонується обговорити ці проблеми в контексті психології травми. Сучасна Україна переживає психологічну травматизацію на всіх рівнях від особистості до суспільства в цілому. Мала група – це той осередок, де відображаються всі травми суспільства, і одночасно – це місце де можна зцілювати наслідки цих травм.

На круглому столі будуть обговорюватися такі проблемні питання:

  • Поняття групової взаємодії та її види;
  • Співвідношення понять «групова взаємодія» та «групова динаміка»;
  • Спільне та відмінне у взаємодії в малих, середніх та великих групах;
  • Групова взаємодія як чинник розвитку групи;
  • Еволюція малої групи та травми її розвитку;
  • Робота з травмами в малих психотерапевтичних групах;
  • Мала група та колективні травми суспільства

На круглий стіл запрошуються всі бажаючі

Для участі в круглому столі просимо до 12 травня 2016 р. надіслати заявку (форму можна скачати тут) на електронну адресу: pavelgorn13@gmail.com

Робочі мови: українська, російська, англійська

Керівник проекту – директор ІСПП НАПН України, член-кореспондент НАПН України М.М.Слюсаревський
Керівник круглого столу – завідувач лабораторії ІСПП НАПН України д. психол. н., проф. П.П.Горностай

 


© 2016 Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин
gorn.kiev.ua/group

 


Головна Інформація, Новини Основні публікації і захищені дисертації Участь лабораторії у науковому житті Волонтерська і громадська діяльність Електронна бібліотека Фотогалерея

 

 

Назад