Головна
Інформація, Новини
Основні публікації і захищені дисертації
Участь лабораторії у науковому житті
Волонтерська і громадська діяльність
Електронна бібліотека
Фотогалерея

 


Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин


 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин

Київ, вул. Андріївська, 15, актова зала
13 листопада 2018 р. с 10.00 до 13.00.

Круглий стіл та тему:
«Групова взаємодія в складних соціальних ситуаціях: феномени та закономірності»

Скачати програму Круглого столу

        Соціальні групи є ключовою категорією в соціальній психології, і процеси, що відбуваються в їх межах мають надзвичайно велике значення як для особистості, що є їх членом, так і для суспільства в цілому.
        Метою круглого столу є обмін думками, досвідом, творчим доробком про феномени групової психіки, що проявляються в процесах групової взаємодії, особливо – якщо вона відбувається в складних соціальних ситуаціях і носить проблемний характер. Це, насамперед, групові стереотипи та упередження, групові настановлення, групові травми та їх наслідки, групові захисні механізми, групові міфи, система уявлень про групу та інші чинники впливу на перебіг групової взаємодії.
        Особливу увагу хочеться приділити проблемним випадкам групової взаємодії, соціальним конфліктам різного рівня (починаючи з малих груп), загостренням соціальної напруженості та соціально-психологічного клімату в групах. Зокрема, це стосується феноменів, що супроводжують реальні процеси в Україні, пов’язані з масовою внутрішньою міграцією, груповою травматизацією, інформаційною та військовою агресією тощо.

На круглому столі будуть обговорюватися такі проблемні питання:

  • Поняття про феномени групової взаємодії та їх місце в системі групових процесів;
  • Складні соціальні ситуації: конструктивні та неконструктивні засоби подолання;
  • Спільне та відмінне у взаємодії в малих, середніх та великих групах;
  • Колективні травми в групах різного рівня та їх наслідки;
  • Соціальна напруженість, соціальна динаміка та ресурси групової роботи;
  • Групові стереотипи, упередження, настановлення, міфи, захисні механізми;
  • Модерування групової перцепції складних соціальних ситуацій.

На круглий стіл запрошуються всі бажаючі

Для участі в круглому столі просимо до 8 листопада 2018 р. надіслати заявку (форму можна скачати тут) на електронну адресу: pavelgorn13@gmail.com

Приймаються також тези доповідей, які будуть оприлюднені на сайтах лабораторії та Інституту соціальної та політичної психології НАПН України невдовзі після круглого столу. Якщо у доповідача є повний текст доповіді у вигляді статті, вона може бути опублікована в однолму з фахових збірників Інституту за умови відповідності вимогам до фахових статей (на умовах публікації в даних виданнях).

Робочі мови: українська, російська, англійська

Керівник проекту – директор ІСПП НАПН України, член-кореспондент НАПН України М.М.Слюсаревський
Спікери круглого столу – в. о. завідувача лабораторії ІСПП НАПН України, к. психол. н., с.н.с. Л.Г.Чорна
гол. наук. співробітник ІСПП НАПН України, д. психол. н., проф. П.П.Горностай

 


© 2018 Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин
gorn.kiev.ua/group

 


Головна Інформація, Новини Основні публікації і захищені дисертації Участь лабораторії у науковому житті Волонтерська і громадська діяльність Електронна бібліотека Фотогалерея

 

 

Назад